Wyróżnienia EFQM

EFQM prowadzi trzypoziomowy program nagród i wyróżnień zwany Poziomami Doskonałości EFQM.

Program umożliwia publiczne uznanie osiągnięć wszelkiego rodzaju organizacji w zakresie doskonalenia oraz zachęca do dalszego stosowania Modelu EFQM.

Dla organizacji, obok znaczenia marketingowego, wyróżnienia są dobrym sposobem motywowania i angażowania pracowników do systematycznego doskonalenia organizacji. Stanowią okazję do uczenia się, szkolenia i rozwoju. Wskazują kolejne etapy doskonalenia i umożliwiają zademonstrowanie osiągniętego postępu pracownikom, partnerom i klientom.

Wszystkie poziomy uznania są oparte na Modelu Doskonałości EFQM i ośmiu podstawowych zasadach doskonałości. Organizacje mogą ubiegać się o ten poziom uznania, który uważają za najbardziej odpowiedni biorąc pod uwagę stopień swojej dojrzałości i osiągnięcia w stosowaniu Modelu EFQM.

Poziomy Doskonałości tworzą charakterystyczną trzystopniową piramidę.

Nagroda Doskonałości EFQM (EFQM Excellence Award - EEA) – jej wcześniejsza nazwa to Europejska Nagroda Jakości - jest przyznawana bezpośrednio przez EFQM w Brukseli, a proces aplikowania odbywa się w języku angielskim. Wyróżnienia na dwóch niższych poziomach, przyznają partnerzy EFQM w poszczególnych krajach Europy i proces aplikowania dobywa się lokalnym języku.

W Polsce partnerem EFQM, uprawnionym do przyznawania wyróżnień jest Umbrella Consulting Sp. z o.o. Cały proces aplikowania prowadzony jest ściśle wg procedur EFQM. Laureaci otrzymują certyfikat wystawiany w Brukseli i są wpisywani do międzynarodowej bazy wyróżnionych organizacji. Mogą wykorzystywać logo wyróżnienia w swojej działalności komercyjnej i promocyjnej przez okres dwóch lat.

Korzyści z aplikowania o wyróżnienia EFQM są następujące:

  • Zaangażowanie i dodatkowa motywacja dla pracowników
  • Uzyskanie materiałów i metodyki EFQM
  • Zewnętrzna weryfikacja podejść i osiągnięć organizacji
  • Łatwiejsze rozpoczęcie drogi doskonalenia lub silny impuls do jej kontynuowania
  • Międzynarodowy prestiż wyróżnień EFQM - możliwość zaprezentowania sukcesu klientom, partnerom i społeczeństwu

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych poziomach uznania kliknij na odpowiednie linki w menu obok.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.