Szkolenia

 

Szkolenie dla kierownictwa

Szkolenie jest przeznaczone dla organizacji, które nie miały jeszcze do czynienia z Modelem EFQM. Jednodniowy warsztat ma na celu zapoznanie kierownictwa organizacji z Modelem i jego praktycznym stosowaniem oraz ułatwienie im podjęcia decyzji o rozpoczęciu wdrażania Modelu EFQM. Program takiego warsztatu jest dostosowywany do oczekiwań organizacji, typowo szkolenie trwa ok. 3-4 godzin i obejmuje następujące elementy.

  1. Wprowadzenie do Modelu Doskonałości EFQM
  2. Prosta samoocena organizacji z wykorzystaniem kwestionariusza samooceny
  3. Zarys projektu wdrażania Modelu EFQM
  4. Korzyści ze stosowania Modelu EFQM

Koszt warsztatu – 3 000 zł + 23% VAT

 

Liderzy Doskonałości EFQM

Szkolenie licencjonowane przez EFQM, przeznaczone dla menedżerów, którzy podjęli już decyzję o wdrażaniu Modelu EFQM i ze względu na dość wysoki poziom dojrzałości systemu zarządzania lub wcześniejsze doświadczenia z Modelem EFQM są gotowi do doskonalenia swojej organizacji z wykorzystaniem pełnych możliwości Modelu.

Szkolenie to jest również świetnym przygotowaniem dla organizacji niedoświadczonych w stosowaniu Modelu ale aspirujących do uzyskania wyróżnienia „Uznanie za doskonalenie” lub organizacji doświadczonych – ale pragnących rozszerzyć umiejętność praktycznego stosowania Modelu wśród kierowników i pracowników.

Szkolenie jest intensywne i bardzo praktyczne, są w nim wykorzystywane rzeczywiste przykłady i proste ale jednocześnie efektywne narzędzia.

Uczestnicy uczą się między innymi, jak prowadzić samoocenę, oraz planować odpowiednie działania lub projekty doskonalące w oparciu o zidentyfikowane obszary do poprawy. Do analizy obszarów do poprawy i planowania projektów doskonalących proponowane jest wykorzystanie narzędzia DMAIC opartego na metodologii Six Sigma.

Szkolenie trwa 2 dni, w trakcie których uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Modelu Doskonałości EFQM, układu logicznego RADAR oraz podstawowych zasad doskonałości
  • Interpretacji raportów z informacją zwrotną
  • Wykorzystania podejścia DMAIC i powiązanych z nim narzędzi do określenia i analizy źródłowych przyczyn problemów (czyli zidentyfikowanych podczas samooceny obszarów do poprawy) oraz planowania rozwiązań.
  • Stosowania Matrycy Doskonałości w Biznesie ułatwiającej prowadzenie szczegółowej samooceny organizacji.

Szkolenie w przeważającej części ma formułę warsztatową i składa się z prezentacji, dyskusji i ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem prawdziwych aplikacji o wyróżnienie „Uznanie za doskonalenie” firmy Ricoh lub Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat EFQM „Lidera doskonałości – poziom1”. Certyfikat na wyższym poziomie („Lidera doskonałości – poziom2”). Mogą uzyskać osoby, które w ciągu jednego roku od daty szkolenia, z sukcesem przeprowadzą w ramach swoich organizacji :

  • projekt doskonalący z wykorzystaniem DMAIC

lub

  • samoocenę z wykorzystaniem Matrycy Doskonałości w Biznesie

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w broszurze informacyjnej nt. szkolenia.

 

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.