Projekty doradcze

Zakres i przebieg projektów doradczych jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb i uzgadniany z klientem.

Projekty takie typowo składają z następujących etapów (pogrubione są etapy, które występują w każdym projekcie doradczym):

  1. Szkolenie dla najwyższego kierownictwa/kierownictwa
  2. Szkolenia dla kierownictwa średniego szczebla i pracowników
  3. Szkolenia dla zespołu samooceny
  4. Warsztat samooceny
  5. Warsztat planowania działań doskonalących
  6. Warsztat opracowania kart projektów (ewentualnie z wykorzystaniem metodologii.
  7. Warsztat w zakresie
  8. Cykl ok. 3-5 spotkań/warsztatów poświęconych monitowaniu projektów doskonalących.
  9. Pomoc w procesie aplikowania o wyróżnienie EFQM lub o Nagrodę Doskonałości EFQM

 Więcej informacji nt usług doradczych świadczonych przez Umbrella Consulting można znaleźć tutaj.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.