Materiały

Broszura „Model Doskonałości EFQM”

cena 90 zł +23% VAT

Opis: Broszura zawiera szczegółowe informacje nt. Modelu EFQM w najnowszej wersji z 2013 roku, podstawowych zasad doskonałości oraz logiki RADAR. Przedstawiono tu pełną strukturę Modelu, czyli kryteria, podkryteria oraz dodatkowe wskazówki (obszary do których można się odnieść dokonując samooceny). 

Poradnik EFQM - „Model Doskonałości EFQM w praktyce"

cena 250 zł + 23% VAT

Opis: Poradnik EFQM zawiera praktyczne wskazówki nt. wdrażania Modelu EFQM oraz sposobów spełnienia wymagań Modelu. Na poradnik składa się 10 broszur - broszura 0 zawiera ogóle wskazówki odnośnie uruchomiania programu ciągłego doskonalenia w organizacji, kolejne 9 broszur odpowiada 9 kryteriom Modelu i wyjaśnia znaczenie tych kryteriów, podając jednocześnie liczne przykłady dobrych praktyk z organizacji będących laureatami Europejskiej Nagrody Jakości. Poradnik został opracowany dla wersji Modelu Doskonałości 2003, lecz większość zawartych w nim praktycznych informacji jest aktualna

Poradnik jest dostępny w sprzedaży na płycie CD.

Kwestionariusz samooceny EFQM

cena 100 zł +23% VAT

Kwestionariusz EFQM służy do prowadzenia prostej samooceny organizacji według  9 kryteriów Modelu EFQM. Kwestionariusz składa się z 49 pytań, a ocena poziomu doskonałości jest dokonywana za pomocą pięciostopniowej skali. 

Zamówienie materiałów

Zamówienie materiałów prosimy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. podając tytuł materiału i ilość zamówionych egzemplarzy, dane do wystawiania faktury oraz preferowany rodzaj przesyłki (przesyłka kurierska lub pocztowa).

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia przez Umbrellę, informację nt. kosztu przesyłki oraz fakturę w formie elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Umbrella prześle materiały na wskazany adres  wraz z oryginałem faktury.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.