Aplikowanie o wyróżnienia EFQM

 

Aplikowanie o wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie"

Pomoc doradcza w zakresie aplikowania o wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie" typowo obejmuje:

  1. Dwudniowy warsztat samooceny oraz planowania działań doskonalących.
  2. Weryfikacja dokumentu aplikacyjnego
  3. Jednodniowy warsztat w zakresie opracowania kart projektów.
  4. Cykl ok. 3 spotkań/warsztatów poświęconych monitowaniu projektów doskonalących.
  5. Aktualizacja dokumentu aplikacyjnego (opisu przebiegu realizacji i osiągniętych efektów działań doskonalących)

 

Aplikowanie o wyróżnienie „Uznanie za doskonalenie”

Pomoc doradcza dotyczy przede wszystkim opracowania aplikacji o wyróżnienie zgodnie z wymaganiami EFQM. Pomoc jest udzielana w postaci warsztatów, konsultacji oraz kolejnych weryfikacji opracowywanych dokumentów.

Opracowanie aplikacji jest zazwyczaj jednym z etapów kompleksowych projektów doradczych obejmujących pełny cykl doskonalenia organizacji.

 

Aplikowanie o Nagrodę Doskonałości EFQM

Pomoc doradcza w zakresie opracowania aplikacji o Nagrodę Doskonałości EFQM (EEA) ma podobny przebieg, jak w przypadku wyróżnienia Uznanie za doskonalenie (R4E). Dodatkowym etapem jest tłumaczenie i weryfikacja angielskiej wersji aplikacji. W zespole konsultantów Umbrelli udzielających takiego wsparcia jest certyfikowany starszy asesor Nagrody, który oceniał aplikantów reprezentujących różne branże i kraje Europy.

W przypadku Nagrody, podobnie jak w przypadku wyróżnienia R4E, opracowanie aplikacji najczęściej jest jednym z etapów kompleksowych projektów doradczych obejmujących pełny cykl doskonalenia organizacji.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.