Budowa Modelu EFQM

 

 Model

Model Doskonałości EFQM to struktura ramowa, złożona z dziewięciu kryteriów. Pięć z nich określa się mianem „Potencjał”, a cztery mianem „Wyniki”. Kryteria „Potencjału” obejmują działania podejmowane przez organizację, natomiast kryteria „Wyników” obejmują jej osiągnięcia. „Wyniki” są efektem „Potencjału”, a „Potencjał” jest doskonalony przy wykorzystaniu informacji zwrotnych uzyskanych z  pomiaru „Wyników”.

 Budowa Modelu odzwierciedla założenia leżące u jego podstaw:

 Doskonałe rezultaty w zakresie wyników działalności, klientów, pracowników i społeczeństwa są osiągane poprzez przywództwo będące siłą napędową dla polityki i strategii, która jest realizowana poprzez pracowników, partnerstwo i zasoby oraz procesy.

Strzałki podkreślają dynamiczny charakter Modelu. Pokazują one, że uczenie się, kreatywność i innowacje pomagają zwiększyć potencjał organizacji, co w rezultacie prowadzi do osiągnięcia lepszych wyników.

Każde z dziewięciu kryteriów posiada definicję wyjaśniającą jego znaczenie na wysokim poziomie ogólności. Kryteria dzielą się na szereg części (podkryteriów) opisujących wymagania stawiane doskonałym organizacjom.

Pod każdym z podkryteriów znajdują się dodatkowe wskazówki wyjaśniające znaczenie podkryterium Wiele tych wskazówek jest bezpośrednio powiązanych z podstawowymi zasadami wspomnianymi wcześniej.

Kryteria i podkryteria Modelu EFQM sa przedstawione na stronie Kryteria Modelu EFQM.

Szczegółowe informacje na temat Modelu EFQM są zawarte w broszurze „Model Doskonałości EFQM”

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.