Model Doskonałości EFQM

Model Doskonałości EFQM został opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością w 1991 roku, jako przeciwwaga dla podobnych modeli i rozwiązań opartych na TQM i stosowanych już od wielu lat w Japonii (Deming Award) i USA (Malcolm Baldrige National Quality Award).

Od tego czasu Model jest stosowany przez dziesiątki tysięcy organizacji w Europie i poza nią do doskonalenia systemów zarządzania i poprawy osiąganych wyników. 

U podstaw Modelu leży osiem podstawowych zasad, które definiują doskonałość i wyznaczają kierunek dla organizacji pragnących doskonalić się z wykorzystaniem Modelu EFQM. Narzędziem, które ułatwia praktyczne stosowanie  Modelu jest układ logiczny RADAR. Te 3 komponenty: zasady, RADAR i Model tworzą całość – spójną metodologię zarządzania i doskonalenia, co ilustruje  poniższy rysunek.  (zasady to „elektrony”, RADAR jako „siatka” radarowa i Model w postaci 9 bloków)

Model Doskonałości EFQM może być stosowany niezależnie od sektora, rozmiaru, struktury lub dojrzałości organizacji. Jest narzędziem praktycznym i wykorzystywanym na różne sposoby:

  • Jako narzędzie samooceny pozwalające zmierzyć, w którym miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje;
  • Jako narzędzie pomagające zrozumieć mocne strony organizacji, jak również braki i znaleźć dla nich rozwiązania;
  • Jako podstawa dla wspólnego zestawu pojęć i sposobu myślenia na temat organizacji, które ułatwiają skuteczne przekazywanie idei i dobrych praktyk, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji;
  • Jako struktura pozycjonująca i integrująca istniejące w organizacji inicjatywy, pomagająca identyfikować braki i duplikujące się działania;
  • Jako struktura dla systemu zarządzania organizacją.

Model Doskonałości EFQM może być stosowany w połączeniu z dowolną ilością innych narzędzi zarządzania, w zależności od potrzeb i funkcji organizacji - jako rama spinająca wszelkie działania prowadzące do trwałej doskonałości.

Model wraz z powiązanymi z nim układem logicznym RADAR i podstawowymi zasadami doskonałości zapewnia, że wszystkie praktyki zarządzania stosowane przez organizację tworzą spójny system, który jest ciągle doskonalony, i który pozwala zrealizować zamierzoną strategię organizacji.

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują najwyższy poziom wyników, który spełnia lub przekracza oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.