Nowa wersja Modelu Doskonałości EFQM

W roku 2013 fundacja EFQM wprowadziła do stosowania nową wersję Modelu Doskonałości EFQM. Prace nad aktualizacją podjęto w 2012 roku w celu zapewnienia, że Model nadal odzwierciedla potrzeby dzisiejszego świata, który zmienia się coraz szybciej.

Do wprowadzenia nowego Modelu odniósł się Przewodniczący Rady Europy Herman Van Rompuy: „Wszystkie europejskie organizacje, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym stoją w obliczu nowych wyzwań. Zwiększająca się presja, aby konkurować na poziomie świtowym przy ograniczonych zasobach oznacza, że wszyscy musimy pracować wspólnie w celu zabezpieczenia przyszłości dla nas i pokoleń, które dopiero nadejdą". Następnie kontynuuje: "Model Doskonałości EFQM zapewnia ramy, które zachęcają do współpracy i innowacji, których potrzebujemy, aby ten cel został osiągnięty”.

Model stamp_2013

Zmiany w Model 2013 są dość znaczące w stosunku do wersji z roku 2010. Przede wszystkim znacznej modyfikacji uległy zasady doskonałości, jak również logika RADAR. Informacje nt. Modelu znajdujące się na naszej stronie zostały zaktualizowane. Zapraszamy do zapoznania się z Modelem EFQM 2013.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.