„Zaangażowanie w doskonalenie” dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 10 grudnia 2012 roku przeszło z sukcesem walidację w ramach procesu aplikowania o wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie” (Committed to Excellence - C2E).

Proces aplikowania o C2E jest dla wielu organizacji dopiero startem do systematycznego doskonalenia. W Kłodzkim Starostwie proces ten został zapoczątkowany już wiele lat temu, a poziom zaangażowania w doskonalenie wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Starostwo uzyskało pierwszy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001 w 2005 roku. W 2009 roku urząd przystąpił do programu „Doskonalenie jakości usług w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”, w ramach którego przeprowadził trzykrotnie samoocenę metodą CAF (w latach 2009 – 2011). W efekcie tego projektu Starostwo utworzyło Grupę Benchmarkingową Powiatów, w ramach której organizacje dzielą się informacjami nt. wyników oraz dobrymi praktykami.

W 2012 roku w ramach procesu aplikowania o wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie” Starostwo po raz kolejny przeprowadziło samoocenę – tym razem jednak odnosząc się nie do modelu CAF, ale do Modelu EFQM i wykorzystując matrycę BEM (Business Excellence Matrix). W efekcie przeprowadzonej samooceny zaplanowano oraz uruchomiono szereg działań doskonalących.

Gratulujemy iż życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu!

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.