Wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie" dla 5 urzędów z Podlasia

 

W październiku 2011 roku 5 urzędów z Podlasia:

  • Urząd Gminy w Korycinie
  • Urząd Gminy w Perlejewie
  • Urząd Miasta w Wasilkowie
  • Urząd Miasta w Nowogrodzie
  • Urząd Gminy w Małym Płocku

otrzymało wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie". Podlaskie Urzędy, zgodnie z wymaganiami tego poziomu wyróżnień, przeprowadziły pełny cykl doskonalenia z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM. Każdy z urzędów przeprowadził samoocenę, a następnie zaplanował i wdrożył 3 działania doskonalące. Proces doskonalenia był realizowany w ramach projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska II"  prowadzonego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (ZGWWP). Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się na konferencji podsumowującej Projekt w dniu 21 listopada w Białymstoku. Podczas konferencji 5 podlaskich urzędów - reprezentowanych prze ZGWWP - wstąpiło do Klubu EFQM.

 

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.