Klub EFQM

Geneza

Klub EFQM został utworzony przez Krajową Organizację Partnerską (czyli organizację, w której skład wchodziły PCBC, KIG i Umbrella) w 2005 roku. Uroczysta inauguracja miała miejsce 20 września podczas VII sesji Międzynarodowej Szkoły Jakości. Członkowie Założyciele Klubu, podpisali Porozumienie, w którym zobowiązali się współpracować w zakresie upowszechniania systemów zarządzania opartych na Modelu EFQM w celu podnoszenia konkurencyjności krajowych firm na rynku europejskim. W Inauguracji Klubu uczestniczył Dyrektor Zarządzający EFQM Chris Lebeer oraz zarząd Krajowej Organizacji Partnerskiej: dr Wojciech Henrykowski (PCBC), dr Mirosław Recha (KIG) oraz Tadeusz Buchacz (Umbrella Consulting).

Członkami Założycielami Klubu zostały przedsiębiorstwa, które stosowały (lub nadal stosują) Model EFQM, a ich osiągnięcia zostały potwierdzone uzyskaniem nagród i wyróżnień w ramach Polskiej Nagrody Jakości lub systemu wyróżnień EFQM. Są to (w kolejności alfabetycznej):

  • Citibank Handlowy SA
  • Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA
  • Fiat Auto Poland Zakład Karoserii Tychy
  • Philips Lighting Poland SA
  • PPH Transsystem SA

Członkostwo w Klubie

Członkiem Klubu może zostać każde przedsiębiorstwo, które pragnie doskonalić swój system zarządzania stosując Model EFQM oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi Członkami Klubu. Opłata za członkostwo w Klubie wynosi 1500 zł rocznie.

Członek Klubu:

  • otrzymuje miesięczny e-biuletyn z informacjami na temat doskonalenia zarządzania przy pomocy Modelu EFQM, najlepszych praktyk z firm krajowych i europejskich, nowych narzędzi i produktów EFQM oraz konferencji i seminariów,
  • ma prawo do umieszczania w e-biuletynie informacji o swych osiągnięciach związanych ze stosowaniem Modelu EFQM,
  • w ciągu roku może uczestniczyć w dwóch wizytach benchmarkingowych organizowanych przez Członków Klubu,
  • może uczestniczyć w warsztatach Klubu poświęconych wykorzystaniu narzędzi i metod EFQM oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk
  • otrzymuje 10% zniżki na produkty i usługi Umbrelli w zakresie stosowania Modelu EFQM oraz aplikowania o wyróżnienia EFQM

Szczegółowe informacje nt. warunków członkostwa podane są w Regulaminie Klubu EFQM.

W celu zapisania się do Klubu proszę pobrać i przesłać na wskazany adres poniższe dokumenty.

Deklaracja uczestnictwa w Klubie

Zamówienie na pakiet członkowski

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.