EFQM

EFQM®  jest organizacją członkowską nie nastawiona zysk, założoną w roku 1988 przez czternaście wiodących przedsiębiorstw europejskich.

Misja i wizja Fundacji są następujące:

Misja:

EFQM jest uznanym liderem w promowaniu i wspieraniu wprowadzania doskonałości w zarządzaniu.

Wizja : 

EFQM łączy organizacje dążące do doskonałości.

Fundacja jest właścicielem Modelu Doskonałości EFQM i oferuje szeroki zakres usług w zakresie jego stosowania. Prowadzi również wielopoziomowy system europejskich wyróżnień o nazwie „Poziomy doskonałości EFQM”. Na najwyższym poziomie tego systemu znajduje się najbardziej prestiżowa nagroda za doskonałość zarządzania w Europie „Nagroda Doskonałości EFQM” (wcześniejsza nazwa - Europejska Nagroda Jakości).

EFQM od początku swego istnienia buduje sieć członkowską organizacji w Europie i poza nią. Wspólnie ze swoimi członkami EFQM wypracowuje rozwiązania (metody, narzędzia, materiały szkoleniowe, przewodniki, studia przypadków i dobre praktyki zarządzania), a następnie upowszechnia je wśród członków, jak również innych organizacji na całym świecie. Najlepiej sprawdzające się praktyki zarządzania są wielokrotnie wykorzystywane i wdrażane zgodnie z ideą EFQM „dzielimy się tym, co działa''.

 Zakres działań EFQM ilustruje rysunek poniżej.

Usługi EFQM

Strona EFQM : www.efqm.org

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.